Een evenementen partner waar je op kunt bouwen !

We zijn blij met iedere klant en trots op de projecten voor onderstaande bedrijven:

Daiwa
Rebirth
KWS
Emmen
Groningen
Libema

Wat we doen

Continu bijdragen aan de versterking van ecologie en economie

Wij bieden inzicht, overzicht en actie. We zien de wereld van ecologie en economie als één geheel. Onze focus ligt op het maximaliseren van biodiversiteitsverrijking en emissiereductie om zo bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.

Stikstofdepositie rapportage
Bij ieder project waar mogelijk stikstof vrijkomt doen wij inventarisatie, vooronderzoeken en maken wij een AERIUS berekeningen en leveren wij een heldere stikstofdepositie rapportage.
Verder lezen
Voortoets en Quickscan flora & fauna
De QuickScan flora en fauna (ook wel QuickScan Wet natuurbescherming, deze vindt plaats voorafgaand aan het vergunningstraject en is vaak verplicht
Verder lezen
Begeleiding en advies
Wij helpen ideeën naar resultaat te brengen. Als het gaat om veranderbegeleiding binnen teams, inhoudelijk advies, participatietrajecten,- de impact tot effect brengen en borgen is wat we doen.
Verder lezen
Lean emissie, continu verbeteren
We helpen activiteiten en projecten methodisch te verbeteren richting het gewenste CO2 en NOx reductiedoelen. Wij starten dit op en begeleiden: doelen stellen, meet- reductieplannen, maatregelen nemen communiceren - organiseren, realiseren en borgen.
Verder lezen

Voor wie wij werken

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen

Uitbreiding van een ziekenhuiscomplex * * *

Invloed van bouw en extra verkeersstromen.

Uitbreiding van een chemische fabriek * * *

Stikstofdepositie door industriële processen.

Autonome transportprojecten * * *

Effecten van nieuwe transporttechnologieën op stikstofuitstoot.

Aanleg van een recreatiepark * * *

Berekeningen van stikstofdepositie door bezoekersverkeer en faciliteiten.

Havenuitbreiding * * *

Stikstofuitstoot door havenactiviteiten.

Energietransitie projecten * * *

Impact van bouw en gebruik grootschalige zonneparken verduurzaming gemalen pompen

Stedelijke herontwikkeling * * *

Stikstofdepositie door sloop, bouw en verkeer in stedelijke gebieden.

Dijkversterking en watermanagement * * *

Analyse van stikstofemissies tijdens waterbouwprojecten.

Landbouwmodernisering * * *

Berekening van stikstofdepositie van verhuizing veehouderij.

Renovatie van een woonwijk * * *

Effecten van verhoogd verkeer en verduurzaming woningen.

Uitbreiding van een industrieterrein * * *

Impactanalyse van verhoogde stikstofemissies

Bouw en onderhoud van een nieuwe wegen * * *

Berekeningen van de stikstofuitstoot tijdens de aanleg en het gebruik.

Aanleg van een fietspad in stedelijke omgeving * * *

Stikstofdepositie door bouwactiviteiten.

Uitbreiding van een ziekenhuisparkeerplaats * * *

Invloed van bouwfase en toename in bezoekersverkeer.

Bouw van een congrescentrum * * *

Impact van bouwactiviteiten en dagelijks gebruik door bezoekers.

Constructie van een nieuwe havenfaciliteit * * *

Berekeningen van stikstofemissies door bouwmachines en scheepvaart.

Renovatie en uitbreiding van een hotel * * *

Stikstofuitstoot door renovatiewerkzaamheden en verhoogd gastenverkeer.

Aanleg van een nieuwe wijk met sociale huurwoningen * * *

Effecten van bouwactiviteiten en toekomstige bewoning.

Bouw van een industriële loods * * *

Stikstofdepositie tijdens de bouw en door industriële activiteiten.

Constructie van een luxe appartementencomplex * * *

Berekeningen van stikstofuitstoot door bouwverkeer en bewoners.

Bouw van een nieuwe bibliotheek * * *

Invloed van bouw en verhoogd verkeer door bezoekers.

Uitbreiding van een schoolcomplex * * *

Stikstofdepositie door bouw- en gebruiksfases.

Aanleg van een speeleiland * * *

Effecten van bouwactiviteiten en dagelijks bezoekersverkeer.

Constructie van een nieuwe brug * * *

Berekeningen van stikstofemissies tijdens bouw en gebruik.

Bouw van een sportpark * * *

Impactanalyse van bouwmachines en bezoekersverkeer.

Renovatie van historische gebouwen * * *

Stikstofuitstoot tijdens renovatiewerkzaamheden en gebruik.

Bouw van een carwash * * *

Invloed van bouwfase en verhoogde voertuigbewegingen.

Ontwikkeling van een universiteitscampus * * *

Effecten van bouwactiviteiten en dagelijks pendelverkeer.

Constructie van een ziekenhuis * * *

Stikstofdepositie door bouwmachines en toename in verkeer.

Aanleg van een winkelcentrum * * *

Berekening van stikstofemissies door bouwverkeer en bezoekersaantallen.

Uitbreiding van een kantoorpark * * *

Impact van verhoogde bouwactiviteiten en dagelijks verkeer.

Bouw van een nieuw wooncomplex * * *

Analyse van stikstofuitstoot tijdens de bouwfase en door toekomstige bewoners.

Kennisbank

Blijf op de hoogte van alle stikstof gerelateerde zaken in onze kennisbank