Quickscan Flora en Fauna: wat je moet weten

René Tissingh
2 juli 2024

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en bouwprojecten komt er meer kijken dan alleen het ontwerpen en uitvoeren van plannen. Een belangrijk aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, maar essentieel is voor de naleving van de wet en het behoud van de Flora en Fauna, is de QuickScan flora en fauna. Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van wat een Quickscan Flora en Fauna inhoudt, waarom het nodig is, hoe het wordt uitgevoerd en wat de mogelijke vervolgacties zijn.

Wat is een quickscan Flora en Fauna?

Een QuickScan flora en fauna is een eerste verkennend ecologisch onderzoek dat bedoeld is om te bepalen of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn op een locatie waar een project gepland is. Deze scan is een essentieel onderdeel van de voorbereidende fase van elk ruimtelijk project, zoals bouw, sloop of herontwikkeling van gebieden. Het doel is om inzicht te krijgen in de ecologische waarde van het terrein en om te beoordelen of verdere onderzoeken of beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Waarom is een QuickScan nodig?

De noodzaak van een QuickScan flora en fauna komt voort uit de omgevingswet, die erop gericht is de deze te beschermen. Wanneer een project wordt uitgevoerd zonder rekening te houden met de aanwezige flora en fauna, kunnen er ernstige ecologische schade en juridische gevolgen optreden. Door een QuickScan uit te voeren, kunnen initiatiefnemers:

  1. Naleving van Wetgeving: Zeker zijn dat hun project voldoet aan nationale en Europese natuurwetgeving
  2. Milieubescherming: Bijdragen aan de bescherming van zeldzame en bedreigde soorten
  3. Risico’s vermijden: Voorkomen dat projecten stilgelegd worden door wettelijke bezwaren of protesten van milieuorganisaties
  4. Concrete opties voor natuur inclusief bouwen meenemen

Wanneer moet een QuickScan worden uitgevoerd?

Een QuickScan flora en fauna moet uitgevoerd worden bij een breed scala aan projecten, zoals:

In het algemeen geldt dat wanneer er een wijziging in het landgebruik plaatsvindt, een quickscan vereist is om te verzekeren dat er geen negatieve impact is op beschermde soorten en habitats.

Hoe wordt een QuickScan uitgevoerd?

De uitvoering van een QuickScan flora en fauna verloopt in verschillende stappen:

Resultaten en vervolgstappen

Na de QuickScan worden de bevindingen in een rapport gepresenteerd. Dit rapport geeft een overzicht van de aanwezige soorten en hun beschermingsstatus. Indien er beschermde soorten worden aangetroffen, kunnen de volgende stappen nodig zijn:

Belangrijke overwegingen

Bij het uitvoeren van een QuickScan flora en fauna zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden:

Conclusie

Een QuickScan flora en fauna is een cruciaal hulpmiddel bij het plannen en uitvoeren van ruimtelijke projecten. Het zorgt ervoor dat projecten voldoen aan de wet- en regelgeving, voorkomt milieuschade en draagt bij aan de bescherming van onze natuurlijke omgeving. Door tijdig een QuickScan uit te voeren, kunnen initiatiefnemers niet alleen juridische complicaties vermijden maar ook bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Voor meer informatie over QuickScans flora en fauna en hoe wij u kunnen helpen bij uw project, neem contact op.

Stikstof berekening of quickscan laten uitvoeren?

Gebruik ons gemakkelijke intake formulier en ontdek binnen no-time hoe wij je verder kunnen helpen.

App screenshot App screenshot