Wat we doen

We helpen ideeën naar resultaat te brengen

Al onze diensten zijn erop gericht om projecten en processen in harmonie met de omgeving te realiseren.

Stikstofdepositie rapportage

Voor projecten en activiteiten waar er (verhoogde) stikstofemissie is, doen wij vooronderzoek, maken een AERIUS depositieberekeningen en leveren een heldere rapportage. Waar nodig stemmen we af met stakeholders en bevoegd gezag, zodat besluiten gedegen kunnen worden genomen en de planrealisatie succesvol is.

Verder lezen
Quickscan, Flora en Fauna voortoets en vergroening

De QuickScan flora en fauna omgevingswet(QuickScan Wet natuurbescherming), deze vindt plaats voorafgaand aan het vergunningstraject en is vaak verplicht.

Verder lezen
Vervolgonderzoek en oplossingen natuurinclusief

De QuickScan flora en fauna, conform de Omgevingswet (Wet natuurbescherming), wordt uitgevoerd vóór het vergunningstraject en is vaak verplicht. Indien er bevindingen uit voortkomen, bieden wij aanvullend vervolgonderzoek aan.

Verder lezen
Begeleiding en advies

Valt er stikstofruimte vrij, of verandert een bestaande situatie en wil je deze intern of extern salderen? Wij helpen de ideeën naar resultaat te brengen. Als het gaat om veranderbegeleiding binnen teams, inhoudelijk advies, participatietrajecten,- de impact tot effect brengen en borgen is wat we doen.

Verder lezen

We zijn blij met iedere klant en trots op de projecten voor onderstaande bedrijven: