Stikstof berekening voor je evenement: alles wat je weten moet

René Tissingh
1 juli 2024

Ga jij binnenkort een evenement zoals een muziekfestival, thema evenement of sportevenement organiseren? Als organisator van een evenement kan de gemeente waar je evenement gaat plaatsvinden je verplichten om een stikstof berekening en/of een quickscan voor jouw evenement te laten doen. Als dit de eerste keer is dat je zo’n vergunning aanvraagt, dan kunnen wij ons voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.

In dit artikel vertellen we je graag alles wat je weten moet om de vergunning voor de flora en fauna activiteit voor jouw evenement in orde te krijgen.

Wanneer heb je een omgevingsvergunning Flora en Fauna activiteit nodig?

De verplichting tot een omgevingsvergunning is afhankelijk van jouw evenement. De gemeente waar je de vergunningsaanvraag doet die bepaalt uiteindelijk of je ook verplicht bent om een omgevingsvergunning voor de Flora en Fauna activiteit aan te vragen en/ of een quickscan te laten doen.

Wanneer je zeker weten een omgevingsvergunning voor de Flora en fauna activiteit aanvragen moet is als je evenement nabij een Natura 2000 gebied ligt. Deze natuurgebieden liggen verspreid door Nederland dus de kans is groot dat jouw evenement er te dichtbij ligt. Bekijk op deze kaart waar de Natura 2000 gebieden liggen.

Als je evenement nabij een Natura 2000 gebied is, ben je vaak verplicht een omgevingsvergunning voor de Flora en Fauna activiteit aan te vragen.

Maar ook als je evenement op aantal kilometer van een Natura 2000 gebied verwijderd is kan er gebiedsafhankelijk om een quickscan en/of stikstofdepositierapportage gevraagd worden. Als je evenement stikstofuitstoot veroorzaakt dan wil de gemeente weten om hoeveel uitstoot het gaat en waar deze vandaan komt. Denk dan niet alleen aan het evenement zelf, maar ook het vervoer van de bezoekers en het op- en afbouwen van het evenement zal stikstofuitstoot veroorzaken.

AERIUS berekening

Om te berekenen hoeveel stikstofuitstoot er veroorzaakt zal worden door jouw evenement moet de AERIUS calculator gebruikt worden. De AERIUS calculator en is een programma van de overheid om de hoeveelheid stikstof te kunnen berekenen. Deze AERIUS calculator is door iedereen online te gebruiken. In de praktijk is het op de juiste manier gebruiken van deze tool zo ingewikkeld dat dit eigenlijk altijd uitbesteed wordt. Aangezien wij specialist zijn op het gebied van AERIUS berekeningen helpen wij hierbij graag.

Stikstof uitstoot verlagende maatregelen

Als door de AERIUS berekening blijkt dat de stikstof uitstoot van jouw evenement boven de vastgestelde drempel komt dan moet vergunning aangevraagd worden. Het is natuurlijk ook mogelijk om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de stikstof uitstoot verlaagd wordt. Zo zou bijvoorbeeld emissievrij, hybride materieel ingezet kunnen worden en logistieke aanpassingen gedaan worden om de uitstoot te verlagen.

Quickscan voor beschermde dier- en plantsoorten

Naast de uitstoot van stikstof kan het zijn dat je evenement op andere manieren nadelig kan zijn voor de natuurwaarden in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de productie van geluid, overlast van licht of invloed op de waterhuishouding in een gebied. Om deze (eventuele) nadelige gevolgen van jouw evenement op de natuur in kaart te brengen wordt door de gemeente om een quickscan gevraagd. Afhankelijk van het soort quickscan worden verschillende acties ondernomen. Zo kan het zijn dat een ecoloog ter plekke gaat inventariseren of, en welke, beschermde dier- en plantsoorten er aanwezig zijn op de locatie van jouw evenement. Met onze eigen ecologen en jarenlange ervaring met vergunningsaanvragen en quickscans helpen wij natuurlijk ook bij deze stap in het proces.

Kosten en doorlooptijd natuuraanvraag

De doorlooptijd tot oplevering van een quickscan is bij ons ongeveer 6 weken. Vooral als blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden om de harmonie met de omgeving te borgen is ons advies om dit zo snel mogelijk op te starten.

Vergunningsaanvraag niet doen?

Als je geen omgevingsvergunning aanvraagt en je evenement toch plaatsvindt, kun je te maken krijgen met handhavingsacties zoals boetes, dwangsom of zelfs stillegging van het evenement. Dit kan ook leiden tot reputatieschade en juridische kosten. Het niet naleven van de regels kan ook negatieve effecten hebben op beschermde natuurgebieden, wat verdere complicaties kan veroorzaken. Het is daarom cruciaal om de nodige vergunningen aan te vragen en de regelgeving te volgen.

Subsidies of financiële steun voor milieuvriendelijke evenementen

Veel gemeentes begrijpen dat het verplichten van natuurvergunningen en quickscans extra kosten met zich meebrengen. Tegelijkertijd hebben evenementen niet altijd de financiële middelen om deze extra kosten te dekken.

In veel gemeentes zijn subsidies beschikbaar om evenementen duurzamer te maken.

Om deze reden zijn er veel gemeentes die subsidies beschikbaar stellen om evenementen duurzamer te maken. Per gemeente verschillen de eisen die gesteld worden aan deze subsidies. Sommige gemeentes vergoeden alle aanvullend gemaakte kosten terwijl andere slechts een deel vergoeden. Het is goed om bij de gemeente van je evenement na te gaan welke subsidies er voor jouw evenement beschikbaar zijn.

Stikstof berekening of quickscan laten uitvoeren?

Gebruik ons gemakkelijke intake formulier en ontdek binnen no-time hoe wij je verder kunnen helpen.

App screenshot App screenshot