Aerius calculator; wat is het en wat kan je er mee?

Als je een stikstofberekening wilt doen dan heb je er vast al eerder over gelezen: de Aerius calculator. In dit artikel leggen we uit wat de Aerius calculator is en wat je er precies mee kan doen.

AERIUS Calculator berekent de depositiebijdrage van economische activiteiten vanuit emissiebronnen die de gebruiker invoert. AERIUS geeft daarnaast inzicht in beschikbare depositieruimte. Ook voor bevoegd gezag in vergunningverlening is het AERIUS register relevant.

Hoofdzakelijk geeft de calculator als resultaat inzicht in de depositiebijdrage van de ingevoerde emissie bronnen op vaste rekenpunten binnen naastgelegen Natura 2000 gebieden of op vaste rekenpunten die de gebruiker zelf heeft gedefinieerd. Deze specificaties zijn de basis van bijvoorbeeld totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), en ammoniak uitstoot (NH3)

AERIUS calculator voert op basis van de ingevoerde bronkenmerken vanuit de verschillende sectoren berekeningen uit. De AERIUS rekenmethodiek sluit aan op de broncategorie├źn (sectoren) die calculator onderscheidt.

De verschillende sectoren wegverkeer, machines en de gebouwde omgeving zijn op rekenmethodes vanuit referenties en specificaties door RIVM, TNO en gespecificeerd op kenmerken. Bijvoorbeeld voor wegverkeer binnenstedelijk verkeer en buitenstedelijk verkeer is SRM 1 respectievelijk 2 de standaardrekenmethode.

Op zoek naar een stikstofberekening met de AERIUS calculator? Doe onze gratis en vrijblijvende intake en ontdek hoe we voor jouw bouwproject een stikstof berekening maken kunnen.

AERIUS kent bovenop de vaste rekenmethode eigen specificaties vanuit emissie bron waarbij AERIUS berekent op basis van project specifiek ingegeven waardes vanuit bijvoorbeeld machinevermogens, brandstofverbruik plus logistieke inrichting.

Je kunt met de AERIUS calculator emissie van het totale project aantonen voor bevoegde gezag. Maar ook is het mogelijk deze gegevens vanuit de rapportage te combineren en effect van optimaliseren, effici├źnter maken en innoveren van het bouwproces ook meetbaar aan te tonen. Emissiearm bouwen en succes aantonen in bouwfase en gebruikersfase kan in veel gevallen ruimte en voordelen opleveren.