Wat is het probleem? En stikstof berekenen

René Tissingh
10 september 2020

Voor uw ontwikkeling en de bijbehorende aanvraag omgevingsvergunning heeft u een stikstofberekening nodig. Dit komt soms als een onaangename verassing en onverwachte kostenpost door mogelijke vertraging. Gemeenten gaan hier nog wisselend mee om.

Wat houdt de stikstofberekening in?

De impact vanuit een project op omliggende Natura 2000-gebieden wordt middels een stikstof depositie onderzoek in kaart gebracht. Op basis van de locatiegegevens, tekening, projectlocatie, specifieke projectgegevens en informatie met betrekking tot de huidige bestemming, worden werkzaamheden, verkeersbewegingen en eventuele gebouwemissies in kaart gebracht:

Alle verzamelde gegevens worden ingevoerd in de AERIUS calculator en berekeningsresultaten worden verwerkt in een begeleidende rapportage met conclusies.

Waarom is er een stikstofprobleem?

Achtergrond van het stikstofprobleem.

Stikstofdepositie laten berekenen

We helpen u graag bij rapportage én ontwikkelen. na akkoord op de vrijblijvende intake verzamelen we de benodigde gegevens zoals bovenstaande uitgelegd die betrekking hebben op de inzet van machines en verkeersbewegingen. We toetsen aan de hand van wettelijke kaders vanuit Wet Natuurbescherming, vervoerscijfers CROW, NSL en meerdere relevante beleidsdocumenten en brengen project via Rijksoverheid middel AERIUS calculator zuiver beeld.

Voorkom verassingen kies voor ons specialistisch advies  

We bieden meer dan alleen berekeningen. Dus als er negatieve effecten niet zijn uit te sluiten? Verkennen en helpen we door:

Maatregelen te nemen binnen het project, waarmee stikstofuitstoot wordt terug gedrongen, ketensamenwerking in logistiek. logistieke hub, inzet van nieuwere en zuinigere machines.

Ecologische toetsen, we zoomen lokaal in of er wel/niet probleem is. Met deze toets kan worden onderzocht of negatieve effecten alsnog kunnen worden uitgesloten.

We zijn scherp op de beleidsaanpassingen zoals de drempelwaarde discussie. Het stikstofdossier en dus politiek is in volop in beweging met mogelijk effect op uw projectontwikkeling

Daarnaast verzorgen we het intern salderen, we berekenen vergunningsruimte en huidige gebruik naar de nieuwe situatie. We begeleiden partijen die extern vraag en het aanbod uitwisselen en stikstofruimte deels willen inwisselen.

Stikstof berekening of quickscan laten uitvoeren?

Gebruik ons gemakkelijke intake formulier en ontdek binnen no-time hoe wij je verder kunnen helpen.

App screenshot App screenshot