Stikstof en amoniak

René Tissingh
10 juni 2020

Stikstof bevindt zich in verschillende vormen in onze grond en de atmosfeer. Voor de natuurgebieden, en dus voor de vergunningverlening van uw project, zijn de stikstofhoudende moleculen stikstofoxiden en ammoniak van belang. Stikstofoxiden komen vooral voort uit verbrandingsmotoren, waarbij dieselmotoren de meeste stikstofoxiden uitstoten.  Als NOx en NH3 in de grond terecht komen, heet dit vermestende depositie. De landbouw is vooral verantwoordelijk voor emissie van NH3 en de bouw eigenlijk alleen verantwoordelijk voor NOx-uitstoot. 

Stikstof berekening of quickscan laten uitvoeren?

Gebruik ons gemakkelijke intake formulier en ontdek binnen no-time hoe wij je verder kunnen helpen.

App screenshot App screenshot