Hoe ruimte in ruimtelijke ontwikkeling verkrijgen?

Overal waar projecten in de ruimtelijke ontwikkeling plaatsvinden is voorafgaand het wettelijk  onderzoek verplicht. Het bevoegd gezag kan hierbij advies geven over de te nemen stappen. Dit geldt voor agrarische,  woningbouw, wegenbouw of industriële projecten. De effecten van stikstofdepositie moeten in de planfase al worden meegenomen. 

Voordat de uitvoering start zijn er een aantal mogelijkheden tips vooraf als opdrachtgever/nemer om ruimte in uw plan te integreren.

  • Type energiebronnen, elektrificatie bij uw project
  • Type bouwmaterieel, passende vermogens stage V techniek 
  • Bouwaansluiting i.p.v generator mogelijk zonne-aggregaat
  • Lean engineering/planning ketengericht machine uren plannen en projectlogistiek i.p.v per partij vervoer. 
  • Slimme Prefab centraliseren en effectieve projectlogistiek
  • volgen Green Deal ‘het slimme draaien’
  • Werknemersvervoer beweging verminderen