Privacyverklaring

Privacyverklaring STERQT eco 11-2-2020

Bedankt voor je bezoek aan mijn website STERQTeco.nl, waar integriteit en helderheid een groot goed is. Bij nadere interesse doe je een aanvraag middels het sturen van een e-mail of het invullen van het intakeformulier.

Als ondernemer ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Gegevens t.b.v. intake

Als je je aanmeldt voor een intake, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen.

Gegevens t.b.v.berekenen én advies

Geef je akkoord voor het berekenen en/of advies, dan gebruik ik je factuurgegevens om een factuur te sturen en je naam en e-mailadres om je informatie over de project te sturen.

De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over welke persoonsgegevens gaat het precies? Doordat je de website bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten van STERQT eco, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens van je organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding), factuurgegevens (indien je een dienst afneemt) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd? Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren: berekenen, advies, of training. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan begeleiding gerelateerde zaken.

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Tijdens bedrijfsbegeleidingen projecten en trainingen op locatie worden foto’s of filmpjes gemaakt, na toestemming van de deelnemers. Deze worden alleen na toestemming van een ieder op die foto/dat filmpje gebruikt voor bijvoorbeeld marketing via social media.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • Belastingdienst, optioneel indien gewenst inzage in facturen met adresgegevens
  • Websitehost, voor de opslag van gegevens gelinkt aan e-mailadres  – rene@sterqt.nl
  • Boekhoudsysteem: voor de verwerking en boeken van betalingen.
  • Accountant: zij controleren de gegevens voor de boekhouding.

Google Analytics

Voor de analyse van bezoekgegevens van de website gebruiken wij Google Analytics. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Wat gebeurt er terwijl je surft? Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op. Je gegevens zijn goed beveiligd Ik neem de bescherming van je gegevens serieus.

Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Als je een bezoek hebt gebracht aan onze website dan houden we je daarna op de hoogte via LinkedIN op het moment dat er nieuws is.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van het laatst genoten contactmoment. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan drie jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem dan contact op via: STERQT eco, Blankenstein 400, Meppel. rene@sterqt.nl

Dank voor het lezen!