Een stikstofberekening nodig en nu?

“René van SterqtECO heeft ons fantastisch geholpen met het onderzoeken en berekenen van de mogelijkheden voor onze veehouderij”

Henk Overdiek, Veehouder, Overijssel

Particulieren

Het (ver)bouwen van een nieuw huis is een leuke uitdaging, maar het verdiepen in stikstofberekeningen is minder aantrekkelijk. Dat horen we tenminste vaak van particulieren voor wie wij berekeningen uitvoeren.

Laat ons daarom de stikstofberekening voor zowel de sloop- en bouwfase als de gebruikersfase voor je verzorgen. Zo kun jij je concentreren op de plezierige aspecten van je bouwproject en vermijd je onnodige vertragingen.

We zijn blij met iedere klant en trots op de projecten voor onderstaande bedrijven:

Daiwa
Rebirth
KWS
Emmen
Groningen
Libema

Wat we doen

We helpen ideeën naar resultaat te brengen

Al onze diensten zijn erop gericht om projecten en processen in harmonie met de omgeving te realiseren.

Stikstofdepositie rapportage
Bij ieder project waar mogelijk stikstof vrijkomt doen wij inventarisatie, vooronderzoeken en maken wij een AERIUS berekeningen en leveren wij een heldere stikstofdepositie rapportage.
Verder lezen
Voortoets en Quickscan flora & fauna
De QuickScan flora en fauna (ook wel QuickScan Wet natuurbescherming, deze vindt plaats voorafgaand aan het vergunningstraject en is vaak verplicht.
Verder lezen
Begeleiding en advies
Wij helpen ideeën naar resultaat te brengen. Als het gaat om veranderbegeleiding binnen teams, inhoudelijk advies, participatietrajecten,- de impact tot effect brengen en borgen is wat we doen.
Verder lezen
Lean emissie, continu verbeteren

We helpen activiteiten en projecten methodisch te verbeteren richting het gewenste CO2 en NOx reductiedoelen. Wij starten dit op en begeleiden: doelen stellen, meet- reductieplannen, maatregelen nemen communiceren - organiseren, realiseren en borgen.

Verder lezen