Vervolgonderzoek en oplossingen natuurinclusief

Vervolgonderzoek en oplossingen natuurinclusief

Rapportages, ontheffing en werkprotocollen

Indien vervolgonderzoek noodzakelijk is, vereenvoudigen wij het proces door heldere rapportages, werkprotocollen en tijdige integratie van visualisaties in uw plan. Wij voorzien u natuurlijk van de geldende inventarisatieprotocollen voor beschermde diersoorten volgens de Omgevingswet, zoals de gierzwaluw, vleermuizen en huismussen. Onze rapportages omvatten visualisaties die zich richten op groene aanbevelingen ter bevordering van biodiversiteit en het versterken van natuurwaarden binnen het plangebied. Deze aanbevelingen sluiten aan bij omgevingswaarden en zijn in lijn met omgevingsvisies, Natuur Netwerk Nederland (NNN), en uitgevoerde Soorten Management Plannen (SMP’s).

Wij begeleiden door Ecologische Werkprotocollen voor Natuurlijke Uitvoering op te stellen en ontheffingen te verkrijgen. Onze expertise omvat begeleiding bij flora- en faunamaatregelen, zodat uw project in harmonie met de natuur verloopt en langdurig goed beheerd kan worden.

Realiseer succes door vroegtijdig inzicht te krijgen in ecologie en dit te integreren met de omgevingswaarden. Benut kansen optimaal, beperk risico’s, voorkom problemen en vertragingen, en behaal zo een positief projectresultaat.