Omgevingswet en stikstof voor nieuwe projecten en bedrijfsactiviteiten

René Tissingh
1 juli 2024

De nieuwe Omgevingswet is ontworpen om het ingewikkelde netwerk van wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu te vereenvoudigen. Deze wet voegt onder andere de Wet ruimtelijke ordening, wet natuurbescherming , de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet samen tot één samenhangend systeem. Dit biedt de mogelijkheid om onze inzet voor duurzaamheid en ecologische balans te versterken.

Omgevingswet en stikstof voor nieuwe projecten

De Omgevingswet vereist dat projecten en bedrijfsactiviteiten met enige afstand of nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden rekeninghouden met de stikstofdepositie die veroorzaakt wordt. Hoewel er geen landelijke richtlijn is, moeten negatieve gevolgen voor deze gebieden worden uitgesloten middels een AERIUS-berekening. In BAL 11.6 (Besluit activiteiten leefomgeving) of/en is er een specifieke zorg- borgplicht opgenomen voor de initiatiefnemer.

Specifieke zorgplicht en normeringen

Deze zorgplicht wordt ingevuld door het BBL (Besluit bouwwerken leefomgeving). Meer informatie hierover vind je op Uitvoeren bouwwerkzaamheden en Maatregelen emissiereductieplicht.

Bij projecten en bedrijfsactiviteiten is het essentieel om de significante gevolgen van stikstofemissies middels AERIUS-berekeningen uit te sluiten of te bevestigen. Dit omvat ook een toelichting over hoe aan de BBL-normering wordt voldaan, waardoor de naleving haalbaar, reproduceerbaar en handhaafbaar wordt.

Hoe wij helpen

Bij STERQT ECO zetten wij ons in voor ecologisch verantwoorde oplossingen en het realiseren van projecten en bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan een betere leefomgeving. We werken nauw samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat hun projecten voldoen aan de geldende normen en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet 2024 en staan klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Samen bouwen we aan een groenere en duurzamere toekomst.

Voor meer informatie en advies, neem gerust contact met ons op.

Stikstof berekening of quickscan laten uitvoeren?

Gebruik ons gemakkelijke intake formulier en ontdek binnen no-time hoe wij je verder kunnen helpen.

App screenshot App screenshot