Advies en begeleiding bij nieuwe projecten

Met onze expertise in het verminderen van CO₂, NOₓ en NH₃ ondersteunen wij bedrijven bij het succesvol volbrengen van hun projecten en processen

“René van SterqtECO heeft ons fantastisch geholpen met het onderzoeken en berekenen van de mogelijkheden voor onze veehouderij”

Henk Overdiek, Veehouder, Overijssel

Industrie

Projecten bedrijfsactiviteit om CO², NOx , NH³ emissies reduceren? Brononderzoek om de huidige bedrijfsactiviteit en vergunningsruimte toetsen? Wij helpen bij het ideeën in kaart brengen. We voorzien in de verplichte voortoetsen en rapportages om zo te voldoen aan de wettelijk eisen.

Er zijn verschillende veranderthema’s welke we met onze energie versterken zoals elektrificatie processen, warmtevraag verduurzamen en energie efficiency en circulariteit vergroten.

Op NOx NH³ stikstofdepositie en CO² verlaging zijn er veel koppelkansen. Ofwel om onderwerpen te integreren en focus te behouden op de maandelijks KPI’s.

Wij begeleiden de verandering vanaf idee fase/voortraject, denk aan ’top 10′ maatregelen ophalen, opties concretiseren business case vormgeven, met met teams implementeren het eerste succes vieren, borgen en beheren. Ideeën zetten we graag om in resultaat.

We zijn blij met iedere klant en trots op de projecten voor onderstaande bedrijven:

Wat we doen

We helpen ideeën naar resultaat te brengen

Al onze diensten zijn erop gericht om projecten en processen in harmonie met de omgeving te realiseren.

Stikstofdepositie rapportage
Bij ieder project waar mogelijk stikstof vrijkomt doen wij inventarisatie, vooronderzoeken en maken wij een AERIUS berekeningen en leveren wij een heldere stikstofdepositie rapportage.
Verder lezen
Voortoets en Quickscan flora & fauna
De QuickScan flora en fauna (ook wel QuickScan Wet natuurbescherming, deze vindt plaats voorafgaand aan het vergunningstraject en is vaak verplicht.
Verder lezen
Begeleiding en advies
Wij helpen ideeën naar resultaat te brengen. Als het gaat om veranderbegeleiding binnen teams, inhoudelijk advies, participatietrajecten,- de impact tot effect brengen en borgen is wat we doen.
Verder lezen
Lean emissie, continu verbeteren

We helpen activiteiten en projecten methodisch te verbeteren richting het gewenste CO2 en NOx reductiedoelen. Wij starten dit op en begeleiden: doelen stellen, meet- reductieplannen, maatregelen nemen communiceren - organiseren, realiseren en borgen.

Verder lezen