Generieke drempelwaarde de oplossing voor de stikstofproblematiek in de bouw?

Het kabinet wil een drempelwaarde voor de bouw onderzoeken en uitwerken teneinde de toestemmingsverlening te vereenvoudigen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

Het kabinet ziet de invoering van een drempelwaarde voor de tijdelijke emissies van bouwactiviteiten als urgent. Deze drempelwaarde wordt gekoppeld aan een stevige reductie-opgave voor stikstofuitstoot voor de bouw, die ook juridisch wordt vastgelegd.

Voor de bouwsector heeft dit als consequentie dat materieel vervroegd moet worden afgeschreven en dat er geïnvesteerd moet worden in schoner bouwmaterieel en innovatie van het bouwproces. Het kabinet gaat bekijken welke financiële middelen hiertoe vrijgemaakt moeten worden om dit proces te ondersteunen. bron: Ministerie van LNV, 18/06/2020

Drempelwaardes zijn belangrijk en sowieso in het geval van woningbouw kan de stikstofneerslag minder worden door de sloop van oude woningen op aardgas en het neerzetten van klimaatneutralere woningen die bijvoorbeeld een warmtepomp en zonnepanelen gebruiken. De stikstofruimte die daardoor vrijkomt mag nu al in Noord Holland gebruikt worden voor de bouwfase waarbij vaak machines stikstof uitstoten die neerkomt op de natuur. Vergunningaanvragers moeten wel een rechtstreeks verband aantonen tussen de beëindiging van een activiteit, zoals het slopen van oude woningen, en het voornemen voor een nieuwe activiteit op dezelfde locatie, zoals de bouw van nieuwe woningen.

Kennis op gebied van stikstofdepositie meten, intern extern salderen, toekomstbestendig maken van machinepark en de richting inslaan om werkwijzes meer in te richt richting stikstof arm te bouwen is cruciaal. Met deze kennis en door mogelijkheden te kennen vanuit ingestelde drempelwaardes kan je vroegtijdig bepalen waar beperkingen en mogelijkheden liggen.