Welke stimulerende factoren helpen nú natuurinclusief bouwen?

Bewustwording van het natuurinclusief bouwen vergroot. Binnen en buiten de vastgoedsector is er steeds meer bewustwording over de meerwaarde. De vraag iis nu wat is precies de meerwaarde van groen? Deze zal blijven bestaan en daarom eerst in dit artikel wat zijn nu de stimulerende factoren in ontwikkel en bouwproces?

Onderstaande een opsomming van wat de Wageningen Universiteit onderzocht.
De groene vraag is inmiddels de pioniersfase voorbij en groen is in volume een serieuze vraag vanuit de consument. De huidige stijgende verkoop van natuurinclusieve woningen is het levende bewijs. groen verkoopt!

Groeiende kennis en voorbeelden die gaan over natuurinclusief bouwen.

• Het DNA van een locatie is een stimulerende factor. Plekken waar groen toegevoegde waarde creëert en dus wel goed bij de bredere omgeving ‘visie’ past.
• Een natuurinclusieve visie, ambitie en drive bij de initiatief nemende stakeholders. Een cruciale succesfactor is het vroegtijdig samenkomen van stakeholders. Het openstaan voor innovatieve ideeën van opdrachtgever t/m experts stimuleert elkaar blijvend.
• Houding van “kan niet bestaat niet” creatief denken buiten de bestaande
kaders
en nieuwe oplossingen implementeren accepteren als de enige weg.
• Naast visie is richting realisatie de ketenpartner houding benodigd, bereidheid om risico te dragen. acceptatie dat er leergeld en tijd betaald moet worden en dat er druk op de exploitatie kan ontstaan door onvoorziene kosten/investeringen.
• Elkaar ontmoeten en ontwikkelen van een gezamenlijke taal. Vanuit diverse achtergronden een gezamenlijk vocabulaire ontwikkelen welke onderling begrip behoud.

Visie, denken, durven en doen in brede context.

In het onderzoek komen uiteraard ook de negatieve factoren naar voren. De valkuilen en vast harde patronen vanuit een gewoonte structuur en financiële juridische grenzen die met elkaar botsen.

We faciliteren idee naar realisatie te brengen, dromen denken en doen met lef is waar wij het duwtje in de rug geven.