De oplossing is prachtig!

Voorbeelden met trots

Te hoge stikstofdepositie en de problematiek daaromheen heeft door onbekendheid afgelopen week weer tot mooie oplossingen en uitkomsten geleidt.

We hebben mooie bijdrages mogen leveren aan: Nieuwbouw, Transformatie kantoorgebouw, planontwikkeling woonwijk en een infraproject.

Wat is wanneer nodig!

Het meedenken in verschillende projectfases van ontwikkeling maakt dat we deze week tevreden terugkijken : we hebben simpelweg ontzorgt, openingen gevonden naar realisatie, samenwerking met partijen naar sluitend werkplan gerealiseerd en zorgvuldige rapportage en berekeningen.

Wat deze week ook extra blij maakt is dat we ecologische opties toe hebben kunnen voegen en kansen hebben benut de biodiversiteit kleine terreinen in aansluiting met natuur naastgelegen percelen te krijgen.

Niet alles kan overal

Ook deze week kwam de vooronderstelling dat dichtbij een natuurgebied niets kan. Een werkbegroting met aannemer doornemen een ecologisch voortoets en na veldonderzoek bleek er prima ruimte te zijn voor deze ontwikkeling. # Alles kan wel en dan net iets anders dan de normaal.

Ontzorgen en snel schakelen

Ontzorgen door snelheid in samenwerking met verschillende partijen is gelukt bij een projectplan voor nieuwe woonwijk. Doordat we met verschillende partijen schakelen en werkplan sluitend begroten hebben we snel en betrouwbare raming kunnen verwerken in de stikstof berekening en emissiearm opties kunnen meenemen.

Helderheid creƫren voor vergunning traject en slimme uitvoering is de vervolgfase door emissies verarmen en het nieuwe draaien te begeleiden begin 2021.

Waarde toevoegen?

Ontzorgen door te berekenen, projecten inschatting begeleiden emissie arm bouwen en natuur inclusieve opties toevoegen. We dragen er graag aan bij om de juiste schakel te draaien.