Bouwen zonder stikstof berekening? Wanneer het wél kan!

In Nederland zijn per provincie en per gemeente grote verschillen als het gaat over de regelgeving rondom stikstof. Hoewel er een landelijke, duidelijke uitspraak is geweest van de Raad van State wordt de invulling hiervan op verschillende manieren opgepakt. De uitspraak van de Raad van State geeft aan dat van alle (bouw)werkzaamheden moet worden aangetoond dat de activiteit van het bouwen en de fase van het gebruik geen toevoeging levert (of een geaccepteerde toevoeging) van stikstof voor 1 of meerdere natuurgebieden. 

De drempelwaarde die ooit bestond is hiermee komen te vervallen. Dat betekend dat voor alle bouwactiviteiten waar een vergunning benodigd is een berekening gemaakt moet worden. Het bouwen zonder stikstof berekening lijkt iets uit het verleden te zijn….

Lokale verschillen in de interpretatie van de stikstof regelgeving

Bij een aantal gemeenten wordt er strikt gehandhaafd en worden alle bouwactiviteiten op de zelfde wijze bekeken. Ongeachte de omvang. Bij een aantal andere gemeenten is er besloten om bij kleine verbouwingen (zoals een dakkapel) af te zien van het laten maken van een berekening.

Bij grotere verbouwingen en bij volledige nieuwbouw zien we dat vrijwel alle gemeentes de stikstofberekening eisen. Sommige gemeentes lijken zelf ook niet goed te weten waar ze aan toe zijn en zetten tot die tijd de vergunningverlening op slot.

Maar dat is dus alleen het geval als de vergunning aangevraagd moet worden…

Vergunningvrij en/of stikstofberekening doen.

Het is mogelijk om bij een bestaande woning vergunningvrij een uitbouw te realiseren. De vergunningvrije mogelijkheden zijn afhankelijk van verschillende regels waaronder:

  • de oppervlakte maat van het perceel wat gezien wordt als het achtererfgebied
  • de plaats van de woning ten opzichte van de weg of water
  • of uw woning onderdeel uitmaakt van een beschermd stad- of dorpsgezicht

Laat dus doormiddel van een quick scan de bouw mogelijkheden voor bouwen zonder stikstof berekening in kaart brengen. Zo krijgt u een idee hoe u uw wooncomfort kunt vergroten ongeacht de stikstof- situatie. Voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten leveren we het stikstofrapport welke onder huidge omstandigheden helemaal geen drempel is.

Het is ons vakgebied je project verder te brengen. Doe een vrijblijvende intake en afhankelijk van de omvang en locatie van project doen we je een voorstel.