Begeleiding en advies in wat waar wat wél kan!

We willen jou als agrariër graag ondersteunen met onze ervaring en deskundigheid. Wij hebben mogen adviseren en begeleiden bij verschillende projecten zoals scenarioberekening mestopslag, verhuizing melkveehouderij en saldering bij nieuwe bedrijfsontwikkelingen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

“René van SterqtECO heeft ons fantastisch geholpen met het onderzoeken en berekenen van de mogelijkheden voor onze veehouderij”

Henk Overdiek, Veehouder, Overijssel

Agrarisch

Stikstof en boeren, een combinatie die in Nederland al een aantal jaren niet samen lijken te gaan. Aan de ene kant de boeren die voor een groot deel van de stikstofuitstoot zorgen en aan de andere kant de overheid die er alles aan doen wil om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen.

Als boer kan het hierdoor voelen alsof de overheid lijnrecht tegenover je is komen te staan. Met onze agrarische achtergrond begrijpen wij de boer als geen ander. Vanuit onze ervaring kunnen wij als partner samen met jou kijken naar wat wél kan. Denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Dingen die wij kunnen doen om te kijken naar wat wel kan binnen jouw bedrijf:

  • We kunnen adviseren en ondersteunen bij het omzetten van de vergunning naar wet Natuurbescherming (“legaliseren”)
  • Saldering intern
  • Salderen extern (alleen gebiedsgericht , aanhaken plan Provincies)
  • Planstudies per erf en/of gebiedsgericht
  • Hulp bij bestemmingsplanwijziging Agrarisch naar nieuwe bedrijfsactiviteit
  • Binnen de huidige bedrijfsactiviteit vergunningsruimte toetsen

Natuurlijk regelen wij alle bijkomende zaken zoals berekeningen, rapportages en voortoetsen zodat jij je hier niet druk over hoeft te maken en je kan focussen op je bedrijfsvoering.

We zijn blij met iedere klant en trots op de projecten voor onderstaande bedrijven:

Wat we doen

We helpen ideeën naar resultaat te brengen

Al onze diensten zijn erop gericht om projecten en processen in harmonie met de omgeving te realiseren.

Stikstofdepositie rapportage
Bij ieder project waar mogelijk stikstof vrijkomt doen wij inventarisatie, vooronderzoeken en maken wij een AERIUS berekeningen en leveren wij een heldere stikstofdepositie rapportage.
Verder lezen
Voortoets en Quickscan flora & fauna
De QuickScan flora en fauna (ook wel QuickScan Wet natuurbescherming, deze vindt plaats voorafgaand aan het vergunningstraject en is vaak verplicht.
Verder lezen
Begeleiding en advies
Wij helpen ideeën naar resultaat te brengen. Als het gaat om veranderbegeleiding binnen teams, inhoudelijk advies, participatietrajecten,- de impact tot effect brengen en borgen is wat we doen.
Verder lezen
Lean emissie, continu verbeteren

We helpen activiteiten en projecten methodisch te verbeteren richting het gewenste CO2 en NOx reductiedoelen. Wij starten dit op en begeleiden: doelen stellen, meet- reductieplannen, maatregelen nemen communiceren - organiseren, realiseren en borgen.

Verder lezen