Samen bouwen we aan de oplossing!

“René van SterqtECO heeft ons fantastisch geholpen met het onderzoeken en berekenen van de mogelijkheden voor onze veehouderij”

Henk Overdiek, Veehouder, Overijssel

Aannemers

De bouwplannen zijn klaar, maar welke en hoe zet je emissie-arm in op materieel en logistiek? Wat is de emissie van de gebruikersfunctie?
Wij berekenen (voor- nacalculatie)op gebied van stikstofruimte NOx en CO² en adviseren van ideefase t/m realisatie in materieelgebruik en emissie tijdens gebruik gebouw.
Wij onderscheiden ons in het omdenken, het zien en helpen benutten van de kosteneffectieve kansen tijdens aanbestedingen en het presenteerbaar verantwoorden. We zijn hierbij scherp op regelgeving (omgevingswet), gericht op wat je kunt beïnvloeden en wat noodzakelijk is voor een vliegende start.

We zijn blij met iedere klant en trots op de projecten voor onderstaande bedrijven:

Wat we doen

We helpen ideeën naar resultaat te brengen

Al onze diensten zijn erop gericht om projecten en processen in harmonie met de omgeving te realiseren.

Stikstofdepositie rapportage
Bij ieder project waar mogelijk stikstof vrijkomt doen wij inventarisatie, vooronderzoeken en maken wij een AERIUS berekeningen en leveren wij een heldere stikstofdepositie rapportage.
Verder lezen
Voortoets en Quickscan flora & fauna
De QuickScan flora en fauna (ook wel QuickScan Wet natuurbescherming, deze vindt plaats voorafgaand aan het vergunningstraject en is vaak verplicht.
Verder lezen
Begeleiding en advies
Wij helpen ideeën naar resultaat te brengen. Als het gaat om veranderbegeleiding binnen teams, inhoudelijk advies, participatietrajecten,- de impact tot effect brengen en borgen is wat we doen.
Verder lezen
Lean emissie, continu verbeteren

We helpen activiteiten en projecten methodisch te verbeteren richting het gewenste CO2 en NOx reductiedoelen. Wij starten dit op en begeleiden: doelen stellen, meet- reductieplannen, maatregelen nemen communiceren - organiseren, realiseren en borgen.

Verder lezen